Freight forwarding in closed train system, in inland, export-, import- and transit traffic

Details

Organization of intermodal and traditional railway carriage including on-going
monitoring of the cargo

Details

Design of specific cargo jobs including implementation, as required

Details

O nás

CER Slovakia a.s.

Spoločnosť CER Slovakia a.s. vykonáva od roku 2011 dopravné činnosti na dráhe, prepravu tovaru, nákladu prostredníctvom uceleného vlaku vo vnútroštátnom exporte, importe a tranzite. Sídlo spoločnosti je v Bratislave na ulici Mýtna 15.
Sme členom CER Holdingu, ktorého cieľom je posilniť, zefektívniť železničnú prepravu v Európe. V roku 2012 sme stali členmi združenia General Contract for Use of Wagons – GCU , na základe medzinárodného dohovoru COTIF 1999.
Prepravu uskutočňujeme na základe : prepravno-právnych podmienok pre železničnú prepravu, ktoré sú obsahom Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF na európskom kontinente. Podmienky prepravy nebezpečného tovaru reguluje bezpečnostný poradca RID.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné, ekologické, spoľahlivé a cenovo prijateľné služby na dosiahnutie spokojnosti svojich zákazníkov.


LÁSZLÓ HORVÁTH

President

DR. ISTVÁN BÁRÁNY

Member of the board of directors

János Kiss

Managing Director

Contact

Main Page | Services | About us | News | References | Contact